Huisregels


Huisregels
Ruilkring Woerden is een groep mensen die met elkaar hun diensten en goederen willen uitwisselen. Dit gebeurt op niet-winstgevende basis. De Ruilkring wordt gecoördineerd door een kerngroep die het belang van de deelnemers dient. In het belang van elke deelnemer zijn de volgende huisregels opgesteld.

 

1. De deelnemers van Ruilkring Woerden gaan akkoord met de taken van de kerngroep.
Deze zijn als volgt:

 • organiseren van de kletsavonden
 • websitebeheer, inclusief het betalingssysteem up-to-date houden
 • vergaderen over lopende zaken en PR-activiteiten
 • communiceren naar deelnemers
 • communiceren naar buiten

2. De betalingseenheid van de Ruilkring Woerden is de kaaskop (kk).

 • Er wordt alleen in hele kaaskoppen geadministreerd.
 • Alleen de ‘betalende’ kan een afgesproken bedrag van zijn rekening afschrijven.
 • 20 kk per uur geldt als richtlijn; daarvan kan afgeweken worden.
 • Deelnemers kunnen een transactie volledig in kaaskoppen ‘betalen’ of gedeeltelijk in euro’s.
 • Alleen de kaaskoppen worden geadministreerd.

3. Iedere deelnemer krijgt een rekeningnaam met een beginsaldo van 20 kk.

 • Om te handelen is geen positief saldo nodig.
 • Wie een nieuw lid aanbrengt, krijgt daarvoor 20 kk.
 • Het maximale negatieve saldo is -600 kk.
 • Wanneer een deelnemer 600 in de min of in de plus staat, vindt een gesprek plaats met iemand uit de kerngroep waarin de deelnemer aangespoord wordt om te handelen.
 • Iedere deelnemer zegt toe de Ruilkring niet te verlaten met een saldo lager dan 0 kk.
 • Iedere deelnemer is vrij om wel of niet te handelen.
 • Iedere deelnemer zegt toe de Ruilkring niet te verlaten met een saldo lager dan 0 kk. Je betaalt dan 1 euro boete per 2 kk’s.

4. Iedere deelnemer heeft recht op inzage in het saldo van alle deelnemers.

5. De jaarlijkse bijdrage per kalenderjaar aan Ruilkring Woerden bedraagt 40 kk per jaar.
Leden dienen deze zelf over te maken op de rekening van de Ruilkring. Op verzoek kan er ook betaald worden met 30 kk en 5 euro. Nieuwe deelnemers betalen nog geen jaarlijkse bijdrage in hun eerste kalenderjaar bij de Ruilkring.

6. De ruilkring kent geen rente.

7. De kerngroep is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de aangeboden goederen en diensten en biedt geen garantie.
Deelnemers dienen zelf te onderzoeken en af te spreken wat de kwaliteit van de betreffende ‘handel’ is, voor zij tot ‘de koop’ overgaan.

8. We proberen met elkaar misbruik van de Ruilkring te voorkomen.
Maar in het uiterste geval kan de kerngroep namens Ruilkring Woerden een rekening blokkeren of iemand van deelname uitsluiten wanneer iemand tegen de huisregels of tegen de wet handelt. Ook kan de kerngroep iemands aanbod weigeren wanneer dit tegen de wet ingaat

9. Alle deelnemers zijn vrij de kerngroep te benaderen met vragen en ideeën.

10. Persoonlijke gegevens worden niet aan derden gegeven.
De deelnemer zegt toe de gegevens van de deelnemers van de Ruilkring alleen te gebruiken waarvoor die bedoeld zijn.

Volg ons op facebook